Voor wijlen mijn vader:

Dat hij weet
dat ik nu eindelijk
dat papiertje heb.

U wordt automatisch doorgeschakeld.