Remco Doorn

*****
Een goede portier
is
een goede acteur

*****

Een uitspraak over het beleid van de centrale overheid betreffende horecaportiers
na de bestudering van hun taken en de wijze waarop zij met bezoekers interacteren.

Doctoraalscriptie Culturele Antropologie
augustus 2002


Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Culturele Antropologie
Begeleider: Rod Aya
Beoordelingscommissie:
Alex Strating
Frank de Zwart (Universiteit van Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Afdeling Bestuurskunde)


Volgende
S-SE