Gebruik om terug te keren naar de tekst uw VORIGE, BACK or < button in de browserbalk.
 1. Bijvoorbeeld het geweld dat leidde tot de dood van twee meisjes op 10 januari 1999 bij de toegang van ‘Bacchus’ in Gorinchem en de affaire rond seksclub ‘Esther’, rond 19 en 20 februari 2000, waarbij enkele Hell’s Angels betrokken waren.
 2. Dit was onder andere het geval bij de ‘Escape’ en de ‘Royalty’.
 3. Afdeling Juridische Zaken en Beleid, d.d. 26 april 1998, kenmerk 693312/DBZ/98.
 4. Respectievelijk samengesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf in de jaren ‘90, H.H.M. van der Linden (1993) en Arjen Appel (1998).
 5. Lees daartoe bijvoorbeeld Philip van der Meer, 1984.
 6. Zie over deze symboliek ook de paragraaf over "Zinloos Geweld."
 7. Een zelfbeschermingcursus voor jongens op de middelbare school leert dit verschil als tussen 'rots' en 'water' (Freerk Ykema, 2002).
 8. Dit kan ook betekenen dat men de klant apart neemt en van het publiek afzondert. Bijvoorbeeld om aan de politie over te dragen. De klant heeft het gebouw dan niet verlaten.
 9. Vergelijk dit bijvoorbeeld met 'sportief rijgedrag'.
 10. Juni – augustus 1996, voor cultuurcentrum de Eland.
 11. De bedrijfsleiding wil nog wel eens direct aangeven dat zij het met de toelating niet eens zijn. In het openbaar zullen ze echter hun personeel niet direct willen afvallen. Een opmerking als "is dat een kennis van je" wordt dan gebruikt om de portier toch van het ongenoegen op de hoogte te stellen.
 12. Wellicht kunnen we de transitiefase ook een 'liminele' fase noemen. Een begrip geïntroduceerd door Arnold van Gennep in Les Rites de Passage (1909). Door Victor Turner in 1982 uitgewerkt en beschreven als een belangrijke fase in iemands ‘zijn’ tijdens een rituele transformatie, vooral tijdens ‘rites de passage’.
 13. Als 'moeilijke' bezoekers worden verwacht, of een VIP, kan dit de voorbereiding en het persoonstype wel beïnvloeden.
 14. Ik heb in de jaren '80 iemands eindexamentoneelstuk voor de theaterschool, waar ik een hoofdrol in speelde, geruïneerd door aan het eind van het stuk keihard naar het publiek te wijzen en hen uit te lachen. Men keek mij, vooral de eindexamenkandidate, verbouwereerd aan: dit hoorde er duidelijk niet bij. Ik had er meteen spijt van: ook ikzelf beschouwde het blijkbaar als deviant gedrag.
 15. Slechts zelden kent men andere doelen. Zo was er een periode bij de deur van de RoXY dat op een bepaalde avond van de week zich steeds dezelfde bezoekers meldden. Zij werden steevast geweigerd en hadden dit in hun wekelijkse avondje uit ingebouwd: "eerst even geweigerd worden bij de RoXY en de avond kan beginnen".
 16. Slechts bij een beperkt aantal clubs in gebruik. Meestal clubs die een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op vrouwen en de wat extravagante homoseksuele mannen. Deze clubs trekken over het algemeen publiek dat voor deze bezoekers een veilige omgeving creëert. Bij andere clubs willen zij nog wel eens de kans lopen lastig gevallen te worden. Zie ook de paragraaf "Uitspraak over bezoeker niet mogelijk."
 17. Natuurlijk was dat niet hun eigen idee, maar hun idee van wat de groep als minimaal gebruikelijk vindt.
 18. De uitspraak "gaan we de portier vergeten?" is niet meer gebruikelijk. Als deze al wordt gebruikt, dan meer in humoristische, niet dwingende zin: de klant krijgt ruim de kans om inderdaad het geven van de fooi achterwege te laten en eventueel met een kwinkslag te reageren. Bijvoorbeeld met "nee, die vergeet ik niet, daarom neem ik hem ook mee" of "alsof jij al niet genoeg verdient". Het gaat in dit geval meestal om mensen waarvan geen fooi verwacht hoeft te worden (niet-klanten), of mensen die als ze geven ook veel meer dan gemiddeld overhandigen. Hun gemiddelde per avond overstijgt hetgeen als acceptabel wordt gezien.
 19. Ik zeg specifiek 'mede', omdat het gedrag van de portier ook beïnvloed wordt door andere aspecten die in deze scriptie worden besproken.
 20. Zie noot 3.
 21. Ook wel het staatsmonopolie op geweld genoemd.
 22. Daarbij heeft een ziekenfonds mij medegedeeld dat inkomsten aan fooi niet meetellen bij de berekening van de inkomstengrens.
 23. Dit geldt niet alleen voor portiers, maar ook voor overig personeel dat met fooi-inkomsten te maken heeft. Personeel snijdt zich echter in de vingers als het gaat om arbeidszekerheid: vooral bij arbeidsongeschiktheid zullen zij in een zwart financieel gat vallen.

Inhoud
Literatuur

S-SE