Gebruik om terug te keren naar de tekst uw VORIGE, BACK or < button in de browserbalk.

Literatuur

Geciteerd

Appel, Arjen
Horecaportier. [Leerboek]. Zoetermeer, NL: SVH, 1998.

Baumeister, R.
Evil: Inside human cruelty and violence. New York, USA: Freeman, 1997.

Blok, Anton

 • Infamous Occupations. In: Blok, Anton. Honour and Violence. Cambridge, GB: Polity Press, 2001, pp. 44-68.
 • The Meaning of 'Senseless' Violence. Idem: pp. 103-114.
 • Zinloos en zinvol geweld. In: Driessen, Henk & de Jonge, Huub (eds). In de Ban van Betekenis: Proeven van Symbolische Antropologie. Nijmegen, NL: SUN, 1994, pp. 27-45.
 • Brink, Gabriël van den
  Geweld als uitdaging: De betekenis van agressief gedrag bij jongeren. Utrecht, NL: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), 2e druk 2002 (2001).

  Gennep, Arnold van
  Les Rites de Passage. Paris, F: Emile Nourry, 1909.

  Goffman, Erving

 • Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior. Chicago, USA: Aldine P.C., 1967.
 • Relations in Public: Microstudies of the Public Order. Londen, GB: Allen Lane The Penguin Press, 1971.
 • The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, USA: Doubleday & Company, 1959.
 • Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf
  Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca. Zoetermeer, NL: 199?.

  Linden, H.H.M. van der
  Basisdiploma Beveiliging. [Leermap]. Leiden, NL: Nederlands Talen Instituut, 1993.

  Mauss, Marcel
  The gift: forms and functions of exchange in archaic societies. London, UK: Cohen & West, 1954 [oorspronkelijk in het Frans, 1925].

  Meer, Philip van der
  Omgaan met Marokkanen: Regels / Omgangsvormen / Het psychosociale gesprek. Deventer, NL: Van Loghum Slaterus, 1984.

  Rodenko, Olga & Haer, Bon van der
  Zinloos Geweld bestaat niet. Amsterdam, NL: SWP, 2000.

  Sibley, David
  Geographies of Exclusion. Londen, GB: Routledge, 1995.

  Turner, Victor
  From Ritual to Theatre: the human seriousness of play. New York, USA: Performing Arts Journal Publications, 2e druk 1992 [1982].

  Ykema, Freerk

 • Het Rots en Water Perspectief: een psychofysieke training voor jongens. [Basisboek]. Amsterdam, NL: SWP, 2002.
 • Rots en Water: een psychofysieke training voor jongens. [Praktijkboek]. Amsterdam, NL: SWP, 2002.
 • Niet geciteerd

  De volgende literatuur wordt in de tekst niet geciteerd, maar heeft mede een rol gespeeld in de vorming van mijn ideeën. Ik wil de lezer deze niet onthouden.

  Beerling, R.F.
  De Sociologie van Georg Simmel. Amsterdam, NL: J.H. de Bussy, 1969.

  Berne, Eric Games People Play: The Psychology of Human Relationships. Middlesex, GB: Penguin Books, 2e druk 1969 [1964].

  Galbraith, John Kenneth The New Industrial State. [Hoofdstuk: 'The General Theory of Motivation']. Middlesex, GB: Penguin Books, 2e editie, 6e druk 1979, pp.139-149.

  Goffman, Erving

 • Encounters: two studies in the sociology of interaction. Indianapolis, USA: The Bobbs-Merrill Co. Inc., 2e druk 1963 [1961].
 • Frame Analysis: an essay on the organization of experience. [Hoofdstukken: 'Introduction' en 'Primary Frameworks']. New York, USA: Harper & Row, 1974, pp. 1-39.
 • Hall, Stuart & Jefferson, Tony (eds.)
  Resistance through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain. Londen, GB: Hutchinson, 3e druk 1980 [1976].

  Kooten, Gerrit van
  Samen Uit, Handen Thuis: een verkennend onderzoek naar ongewenst gedrag van risico-groeperingen in discotheken. Rotterdam, NL: Erasmus Universiteit, 1999.

  McDonald, Maryon
  The Construction of Difference: An Anthropological Approach to Stereotypes. In: MacDonald, Sharon (ed.). Inside European Identities. pp. 219-236.

  Salter, Frank Kemp
  Emotions in Command: A Naturalistic Study of Institutional Dominance. [Hoofdstuk: 'The Inefficiency and agonism of commands issued by nightclub doormen']. New York, USA: Oxford University Press, 1995, pp. 194-216

  Simon, Herbert A.
  Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. New York, USA: The Free Press, 3e editie, 1976.

  Zulaika, Joseba
  Further Encounters with the Wild Man: Of Cannibals, Dogs, and Terrorists. In: Etnofoor, VI (2), 1993, pp 21-39.

  Inhoud
  Summary

  S-SE